PoKšTaS aRbA sALDaInIs!

Būūūū!!!!
Ir pas mus buvo vaiduoklių, raganų, vampyrų, skeletų, zombių ir visokių baisybių.
Projektą „Kauno rajono Vaikų dienos centras „Užuovėja“ iš dalies finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/VDC informacija