Apie mus

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus Kauno rajono Vaikų dienos centras „Užuovėja“ – jau 11 metų veikianti nevyriausybinė organizacija. Dienos centras įsikūręs Kauno r. Samylų sen., Laumėnų k., Užuovėjos g. 7. Vaikų dienos centras padeda daugiau negu 40 vaikų bei jų šeimoms.

Pagrindinis Vaikų dienos centro „Užuovėja“ tikslas – padėti vaikams susiformuoti pozityvų požiūrį į gyvenimą, patenkinant jų fiziologinius poreikius, ugdant jų socialinius, bendravimo, higienos įgūdžius, gerinant jų išsilavinimą, skatinant kūrybiškumą, suteikiant galimybes saviraiškai, savęs realizacijai, suteikiant galimybes prasmingai leisti laisvalaikį ir sudarant sąlygas jiems augti savo biologinėse šeimose.

apie_mus_3

 

Vaikų dienos centro teikiamos paslaugos:

  1. Užimtumo organizavimas ir pamokų ruoša (vaikų talentų ir gebėjimų atradimas bei jų vystymas, pagalba ruošiant pamokas, ikimokyklinis ugdymas, darbo su kompiuteriu įgūdžių lavinimas, vasaros stovyklų organizavimas, kultūrinių įstaigų lankymas, ekskursijų, išvykų organizavimas, rankdarbių užsiėmimai, sportinės užduotys ir kasdieninė mankšta, stalo ir lavinamieji žaidimai).
  2. Socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymas (maisto gaminimas, patalpų tvarkymas, higienos įgūdžių ugdymas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bedravimo įgūdžių ugdymas, darbinių įgūdžių ugdymas, socialinis darbas su vaiko šeima, vaiko ir jo šeimos integravimas į visuomenę.
  3. Maitinimo organizavimas.
  4. Psichologinė-pedagoginė pagalba (konsultacijos, asmeniniai pokalbiai, nukreipimai pas specialistus).
  5. Materialinė pagalba (pagal poreikius ir VDC galimybes vaikai aprūpinami drabužiais, avalyne, mokymosi bei higienos reikmenimis).